Treglas-isolerruta i PVC-fönster (vänster) respektive ett träfönster. Båda i genomskärning.