Visste du att ungefär 1/3 av värmen i ett hus smiter ut?

Här försvinner värmen:

  • Fönster och dörrar: 35%
  • Väggar: 20%
  • Tak: 15%
  • Ventilation: 15%
  • Golv och källare: 15%

Källa: Energimyndigheten

Olika klasser utav fönster:
A-klassade fönster har u-värde på 0,9 eller lägre.
Tvåglasfönster har u-värde 1,7
Argonglas har u-värde på 1,2

Ju lägre värde, desto mer isolerat är fönstret. 1,2 eller lägre klassas som energifönster.

Här kan du göra Energikalkylen: Energimyndigheten.se/smahus
Där kan du se hur mycket du skulle kunna spara på att byta fönster.