Med rätt förberedelser slipper du frostig relation med fönsterleverantören.