Dessa bidrag och avdrag är bra att ha i åtanke när du planerar ditt fönsterbyte. Vi tittar också närmare på vilka regler och begränsningar som gäller.

Fönsterbyte i bostadsrätt eller lägenhet – bidrag

Du får inte använda ROT-avdraget när du byter ut fönster i en bostadsrättslägenhet. Däremot får du använda dig av det när du renoverar befintliga fönster på insidan, till exempel ommålning.

Det du däremot kan göra är att se om din bostadsrättsförening har några bidrag eller annat ekonomiskt stöd för byten av fönster i fastigheten. Hör alltid efter med din bostadsrättsförening innan du själv börjar köpa in fönster.

Fönsterbyte i hus med ROT-avdrag

30 procent skrivet på griffeltavla.

Med ROT får du 30% avdrag på arbetskostnaden.

I hus får du göra ”ROT-avdrag” om du byter fönster. Det innebär att du får avdrag på max 30 % av arbetskostnaden och får uppgå till max 50 000 kr per person och år, alltså den del av kostnaden som enbart berör hantverkarna som monterar fönstren. Därför kan det ofta vara en ekonomiskt god idé att anlita experter till fönsterbytet snarare än att försöka göra arbetet själv.

Om du köper in fönster för 26 000 kr och sedan kostar själva installationen 22 000 kr i arbetskostnad, blir totalpriset alltså 48 000 kr. Men eftersom ROT:en minskar arbetspriset med 30 procent landar det på 6 600 kr, och ett slutgiltigt pris på 41 400 kr.

Bidrag till energifönster

Tidigare gick det att söka bidrag för den som ville installera energisnåla fönster men detta bidrag är tyvärr borttaget centralt. Hör efter med din kommun om de har pengar avsatta för energieffektiviserande åtgärder för husägare!

Tips! Prata med grannarna – skapa ditt eget ”bidrag”

Är ni flera i grannskapet som går ihop och köper era fönster tillsammans brukar priset per person ofta bli lägre. Ett slags egenskapat bidrag för fönsterbytet. En bra startplats för det upplägget är kostnadsfria tjänster som Fönsterproffs där du gratis begär in offert på ert fönsterbyte från upp till fem olika leverantörer. Dess kan du sedan syna i sömmarna och fritt välja mellan.

Vill du veta mer om kostnadsbesparingar i form av värmeisolerande fönster?
Läs gärna denna guide till energisnåla fönster (extern webbplats).